Sociale veiligheid op school voor een goed leer- en werkklimaat

Veelgestelde vragen

Je vind hier antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.


Over het Digitaal Veiligheidsplan

Voor wie is deze tool?

Het Digitaal Veiligheidsplan is ontwikkeld naar aanleiding van de Wet veiligheid op school. Om scholen uit het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het maken van een Schoolveiligheidsplan. Ook het mbo kan gebruik maken van de tool: de inspiratiebox en wettenbox zijn toegespitst op het mbo. 

Het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen deze tool uiteraard ook gebruiken, maar de box met de wetten is niet volledig op hen van toepassing. 

Wat is er veranderd ten opzichte van het oude Digitaal Veiligheidsplan?

Niet alleen het uiterlijk, maar ook het 'innerlijk' van het Digitaal Veiligheidsplan is veranderd. We zetten hier de veranderingen op een rijtje:

 1. Geen cijfers, maar raderen
  De thema's van het Digitaal Veiligheidsplan zijn niet veranderd. Alleen maken we nu geen gebruik van nummers, maar maken we het meer visueel door de raderen te gebruiken. Elk radertje heeft een eigen thema en kleur. 

  Wat is er met nummer 7 gebeurt van het oude Digitaal Veiligheidsplan? Deze hebben we verwerkt in elk van de raderen als sub-thema. 

 2. Mijn documenten
  Je voegt in dit Digitaal Veiligheidsplan online documenten toe. Deze staan ergens online (Google Drive, Dropbox, Teams, intranet) en via een link voeg je deze toe aan jullie schoolveiligheidsplan. Deze komt als linkje in het veiligheidsplan (PDF) te staan. 

 3. Op één plek inloggen
  Je kunt nu inloggen op één en dezelfde plek, het systeem herkent zelf of je in de scholenversie of besturenversie werkt. Daarbij kan je ook wisselen tussen de verschillende accounts, doe dit alleen als dit noodzakelijk is. 

 4. Wetten- & inspiratiebox
  Om de gebruikers te helpen hoe ze invulling kunnen geven aan bepaalde thema's geven we in de inspiratiebox handvatten: tools, artikelen, conferenties of trainingen. 

  Daaronder vind je de wettenbox, hierin zie je of het sub-thema ook in de wet verankerd ligt. Je kunt ook op de link klikken als je meer wilt lezen over deze wet. 

 5. Inspiratie in de mail
  Het Digitaal Veiligheidsplan is een actieve tool die je door het jaar heen aanvult of aanpast, zodat jullie op school ook actief aan de slag gaan met de sociale veiligheid. Daarom versturen we een paar keer per jaar een inspiratiemail met tips over het Digitaal Veiligheidsplan en handvatten om aan de slag te gaan met jullie veiligheidsbeleid op school.
Waarop is het Digitaal Veiligheidsplan gebaseerd?

Het digitaal veiligheidsplan is gebaseerd op het raderwerk van sociale veiligheid. Lees hier meer over het raderwerk.

Hoeveel tijd kost het invullen gemiddeld?

Hoe lang je bezig bent met het invullen van het veiligheidsplan hangt af van een aantal factoren. Gebruik je het als levend document? Betrek je alle geledingen bij het opstellen van het veiligheidsplan? Welke zaken zijn er al op orde? Welke richtlijnen bestaan er al vanuit het bestuur? Deze factoren hebben invloed op de tijdsinvestering.  

Maak je een plan per brinnummer of per gebouw/locatie?

Het toevoegen van een brinnummer is geen vereiste voor het aanmaken van een account. Wij adviseren om per school een account aan te maken. Indien de school onder een groter bestuur valt, kunnen besturen voor de individuele scholen een plan aanmaken. Het bestuur geeft dan richtlijnen mee. 

Is er een voorbeeld van een ingevuld plan?

Elke school is uniek. Dat betekent dat ook je veiligheidsplan uniek is. Om deze reden is er geen voorbeeld voorhanden. Wel kun je gebruik maken van de inspiratie in de inspiratiebox om je te laten inspireren. 

Kan ik advies krijgen bij het invullen van het Digitaal Veiligheidsplan?

Ja, je kunt geheel gratis contact opnemen met het Adviespunt van Stichting School & Veiligheid. Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom sociale veiligheid in het onderwijs. Elke schooldag bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur via 030 285 66 16.

Heb je een technische vraag omdat je bijvoorbeeld niet meer kunt inloggen. Neem dan contact op via de mail: digitaalveiligheidsplan@schoolenveiligheid.nl.


Account en inloggen

Waarom lukt het niet om in te loggen?

De inloggegevens van het oude Digitaal Veiligheidsplan zijn niet geldig voor het nieuwe Digitaal Veiligheidsplan. Maak in dat geval een nieuw account aan.

Krijg je een melding dat het account al bestaat of beschik je niet meer over het juiste wachtwoord dan kun je een nieuw wachtwoord opvragen.

Soms vullen browsers of wachtwoordprogramma's het (oude) wachtwoord automatisch weer in. Let er in dit geval goed op dat je zelf het nieuwe wachtwoord handmatig invult in het inlogscherm.

Om typfouten te voorkomen kun je het wachtwoord uit de e-mail kopiëren (met de toetsencombinatie CTRL-C) en in het inlogscherm plakken (met de toetsencombinatie CTRL-V). Let er bij het kopiëren op dat je geen spaties voor of na het wachtwoord meekopiëert.

Het account was aangemaakt met het e-mailadres van een vertrokken collega en nu heb ik geen toegang. Wat nu?

Soms staat het account voor het Digitaal Veiligheidsplan op het e-mailadres van een collega die inmiddels is vertrokken. Na het opvragen van een nieuw wachtwoord wordt dit nu verstuurd naar een e-mailadres dat niet meer bestaat.

Als het schoolaccount onder een bestuur valt dan kan het bestuur in zo'n geval het e-mailadres van de school wijzigen naar het nieuwe e-mailadres op de pagina Mijn account.
Om dit te voorkomen kun je ook het account aanmaken met een algemeen e-mailadres dat wordt overgedragen als een collega vertrekt.

Waarom ontvang ik geen nieuw wachtwoord na het opvragen?

Je ontvangt alleen een nieuw wachtwoord als er een account bestaat met het e-mailadres in het nieuwe Digitaal Veiligheidsplan.  

Je kunt niet met het account van het oude Digitaal Veiligheidsplan een wachtwoord opvragen in het nieuwe Digitaal Veiligheidsplan. Maak in dat geval een nieuw account aan.

Je kunt ook kijken in de map Ongewenste mail (spam) of de mail daar in terecht is gekomen.

Kun je zelf je wachtwoord veranderen?

Je kunt je wachtwoord niet veranderen, maar wel een nieuw wachtwoord aanvragen als je dat kwijt bent. Bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord vul je het e-mailadres in waarmee je het account hebt aangemaakt.

Ik had al een account op de oude website, zijn mijn gegevens overgenomen?

Nee. Als je gebruikmaakte van digitaalveligheidsplan.nl voor juni 2023 zijn jouw gegevens niet overgezet naar deze nieuwe website omdat het nieuwe Digitaal Veiligheidsplan inhoudelijk is gewijzigd.

Sinds 1 januari 2024 is de oude omgeving offline gegaan. 

Maak een nieuw account aan op deze website en start met jullie schoolveiligheidsplan.

Waarom lukt het niet om een nieuw account aan te maken?

Als ik een nieuw account wil aanmaken krijg ik de melding dat het account al bestaat. Of als ik als bestuur een school wil koppelen dan krijg ik een melding dat de school al gekoppeld is.

In dat geval bestaat er al een account met het e-mailadres. De eigenaar van het e-mailadres kan een nieuw wachtwoord opvragen en daarna het bestuur van de school bevestigen onderaan de pagina Mijn account. Dat laatste kan alleen als het bestuur de school al had uitgenodigd op het e-mailadres van het account.

Zijn er kosten verbonden aan het veiligheidsplan?

Nee, het aanmaken van een account en het werken in het Digitaal Veiligheidsplan is gratis.


Documenten en downloaden

Hoe voeg ik documenten toe bij  Mijn documenten?

Bij Aan de slag zie je bij elke vraag een mogelijkheid om documenten toe te voegen onder 'mijn documenten'. Dat kan je doen door een link toe te voegen. Het document sla je dus op in de cloud. Denk aan Google Drive, Dropbox, Teams of intranet. Je geeft aan deze link ook een titel mee, deze verschijnt in jullie schoolveiligheidsplan (PDF). 

Dit heeft ook een voordeel: als je een document aanpast in Teams of Google Drive hoe je hier niet een nieuwe link te plakken en blijf je schoolveiligheidsplan dus altijd up-to-date. 

Je moet de link natuurlijk wel aanpassen als de URL anders is geworden omdat je deze bijvoorbeeld opnieuw hebt geüpload naar de cloud. 

Hoe download ik ons schoolveiligheidsplan naar mijn computer?

In de menubalk zie je Mijn veiligheidsplan staan. Hier vind je een knop waar je jullie schoolveiligheidsplan downloadt als PDF. Hij opent nu een nieuw venster in je internetbrowser, het verschilt per internetbrowser hoe je deze kunt opslaan op jouw computer:

 • Google Chrome
  Klik rechtsboven op  het downloadicoontje. Deze is nu opgeslagen op je computer, afhankelijk wat de standaardlocatie is voor downloads vanuit je browser. Vaak heet de map ‘downloads’. Om deze niet kwijt te raken is het slim om een speciale map aan te leggen in je documenten waar je alles opslaat van jouw Digitaal Veiligheidsplan.

 • Microsoft Edge
  Klik rechtsboven op    het ‘save’ icoontje. Je kunt nu kiezen waar je dit bestand wil opslaan op je computer. Om deze niet kwijt te raken is het slim om een speciale map aan te leggen in je documenten waar je alles opslaat van jouw Digitaal Veiligheidsplan.

 • Firefox
  Klik rechtsboven op   het ‘save’ icoontje. Je kunt nu kiezen waar je dit bestand wil opslaan op je computer. Om deze niet kwijt te raken is het slim om een speciale map aan te leggen in je documenten waar je alles opslaat van jouw Digitaal Veiligheidsplan.
Kan ik mijn veiligheidsplan downloaden als Word-bestand?

Via Adobe kan je zelf de PDF omzetten naar Word.

Zijn de links in de pdf aanklikbaar en zichtbaar voor externen?

De links in de pdf zijn aanklikbaar. Je kunt documenten beveiligen door een link te maken naar een document op het beveiligde intranet van jouw school. Zo kunnen alleen bevoegden de link openen.


Bestuur en scholen

Hoe kan een school bevestigen onderdeel van een scholengroep te zijn zodat de toelichting van het bestuur zichtbaar wordt?

Een school ontvangt een e-mail zodra een bestuur de school uitnodigt. In deze mail staat een link om te bevestigen dat de school onder het bestuur valt. Dat is ter beveiliging om te voorkomen dat iedereen zonder controle een school zou kunnen toevoegen onder het bestuursaccount.

Als een school de e-mail met de bevestigingslink kwijt is dan kan de school het bestuur alsnog bevestigen met een knop onderaan de pagina Mijn account

Na het uitnodigen van een school krijg ik de melding dat de school al onder een bestuursaccount valt. Wat nu?

Een school kan maar onder één bestuursaccount vallen. Van dit bestuursaccount wordt de toelichting getoond. Kijk als bestuur onderaan de pagina Mijn account of de school niet al eerder door je is uitgenodigd.
Als de school niet door jou is uitgenodigd dan is de school eerder door een ander bestuursaccount uitgenodigd. In dat geval kan de school zelf onderaan de pagina Mijn account de huidige scholengroep verwijderen. Daarna kan het nieuwe bestuursaccount de school weer uitnodigen en krijgt de school een e-mail met een bevestigingslink.

Waarom komt de bestuurlijke toelichting niet automatisch in mijn plan?

De situatie op één school binnen een scholengroep kan verschillen met de overige scholen. De school moet het plan kunnen schrijven op de eigen situatie. Daarom wordt de bestuurlijke toelichting niet automatisch opgenomen in het veiligheidsplan. 

In de scholenversie van het Digitaal Veiligheidsplan zijn de door het bestuur ingevulde teksten en documenten zichtbaar tijdens het invullen. De school kan besluiten deze over te nemen door de tekst te kopiëren en vervolgens te plakken in het invulveld Mijn plan. Alleen de tekst in het veld Mijn plan komt uiteindelijk terug in het Digitaal Veiligheidsplan.

Kan ik een account met meerdere personen beheren?

Je kunt een account met meerdere personen beheren door de inloggegevens met elkaar te delen. 
We raden aan om onderling goede spraken te maken over wie welk deel beheert om het overschrijven van elkaars werk te voorkomen. 

Je kunt ook met meerdere personen werken aan de teksten en één iemand aanwijzen die de teksten in het Digitaal Veiliheidsplan zet. 

Kan het bestuur de toelichting in delen invullen?

De bestuursrichtlijnen voor scholen kunnen elk moment worden aangepast of aangevuld.

Is het mogelijk een schoolaccount later onder te brengen bij een bestuursaccount?

Ja, dat is mogelijk. Via Mijn account kan je als bestuur een school toevoegen, zodat je bestuursrichtlijnen aan hen kunt meegeven. Als een school al een account heeft, dan kan je hen uitnodigen door het e-mailadres van dit account toe te voegen aan het bestuursaccount. De school ontvangt dan een mail om dit te bevestigen. 

Als de school al aan een besturenaccount gekoppeld is, kan de school onder Mijn account de huidige koppeling verwijderen en daarna door jullie toegevoegd worden.

Kunnen de scholen van een bestuur ook in elkaars plan kijken ter inspiratie?

Het staat gebruikers van het digitaal veiligheidsplan vrij om hun veiligheidsplan (pdf) met anderen te delen. Het account zelf is alleen toegankelijk met bijbehorende inloggegevens.

Kunnen besturen in de schoolplannen kijken?

Nee, dat is niet mogelijk. Sommige scholen vinden het niet prettig als besturen meekijken tijdens het invullen. Het bestuur heeft wel de mogelijkheid om de voortgang van de scholen in te zien. Je kunt natuurlijk altijd zelf het veiligheidsplan in PDF opvragen bij de scholen onder je bestuur.